Thông tin sàn giao dịch bất động sản YPA

- + Đọc bài viết

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng  Tàu như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp thành lập sàn

1. Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hà Quang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3500885684 được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng ký lần đầu ngày 01/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/9/2020; Có chức năng sàn giao dịch bất động sản, tư vấn, môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản);

2. Họ và tên người đại diện theo pháp Luật:

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến

- Chức danh: Giám đốc

3. Địa chỉ liên lạc:

- Số 17 Trần Quang Diệu, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Điện thoại: 0254.3540585;

- Email: info@haquang.com.vn;

- Website: haquang.com.vn

II. Thông tin sàn giao dịch bất động sản

1. Tên sàn: Sàn giao dịch bất động sản YPA

2. Ngày thành lập: 22/9/2022

3. Địa điểm: Số 17 đường Trần Quang Diệu, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4. Số điện thoại liên lạc: 0254.3540585 hoặc 093.828.2626

5. Họ và tên người quản lý điều hành sàn: Ông Nguyễn Việt Hùng

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: