Thông báo dừng triển khai đầu tư dự án Khu biệt thự, căn hộ du lịch và khách sạn Goldstar tại Phường 10, TPVT

- + Đọc bài viết

Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng có văn bản số 3812/SXD-QLN về việc thông báo dừng triển khai đầu tư dự án Khu biệt thự, căn hộ du lịch và khách sạn Goldstar tại Phường 10, TPVT;

Theo đó, Sở Xây dựng thông báo đến Quý Công ty sẽ đề xuất thu hồi, chấm dứt hiệu lực văn bản số 8720/UBND-VP ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về công nhận Công ty CP Sơn Việt Nam làm chủ đầu tư dự án, đề nghị Quý Công ty phối hợp thực hiện và dừng triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án;

Trường hợp, Công ty không thống nhất với nội dung tại thông báo này, đề nghị Công ty khẩn trương có ý kiến, giải trình lý do chậm triển khai và có văn bản gửi Sở Xây dựng trong vòng 07 ngày kể từ ngày có thông báo này; quá thời gian này mà Công ty không có ý kiến, Sở Xây dựng sẽ đề xuất UBND tỉnh thu hồi chấm dứt hiệu lực văn bản công nhận chủ đầu tư Dự án theo quy định .

Chi tiết tại Công văn số 3812/SXD-QLN ngày 12/9/2022./.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: