Thành lập Hội đồng tư vấn về Kiến trúc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2934/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tư vấn về kiến trúc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết tại Quyết định số 2934/QĐ-UBND

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: