Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu (đợt 1)

- + Đọc bài viết

Ngày 30/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5095/SXD-QLN về việc Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu (đợt 1)

Chi tiết tại Công văn số 5095/SXD-QLN

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: