THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

- + Đọc bài viết

Ngày 10/11/2021, Sở Xây dựng có thông báo số 190/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghệ hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2021, như sau:

1. Đối tượng tham dự sát hạch: Theo danh sách đính kèm.

2. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm;

- Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút;

- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề;

- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức về pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn;

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn.

3. Địa điểm, thời gian, chi phí sát hạch và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề:

- Địa điểm sát hạch: Trung tâm Công nghệ thông tin – Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian sát hạch: Ngày 16/11/2021.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút;

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút;

+ Thí sinh tham dự sát hạch có mặt tại địa điểm thi trước 20 phút để nghe cán bộ coi thi hướng dẫn tham gia sát hạch.

- Chi phí sát hạch: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/lượt sát hạch (Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp). Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 

+ Lệ phí cấp lần đầu: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ (Sở Xây dựng thu sau khi đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ)

+ Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

- Để phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra (Covid-19), đề nghị các cá nhân tham dự sát hạch thực hiện một số yêu cầu sau:

+ Thực hiện nghiêm công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan.

+ Thực hiện nghiêm quy định 5K.

+ Đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự sát hạch.

+ Thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế tự động và quét mã QR trước khi vào địa điểm sát hạch (PC-Covid, Zalo…).

+ Tổ sát hạch được phép từ chối phục vụ sát hạch đối với cá nhân không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Sở Xây dựng thông báo như trên để các cá nhân tham gia đợt sát hạch được biết và thực hiên./.

Chi tiết tại Thông báo số 190/TB-SXD ngày 10/11/2021

Đính kèm Danh sách thí sinh dự thi

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: