PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THÔNG QUA ỨNG DỤNG AUTO ADS VÀ KÊNH ĐẦU TƯ TÀI SÍNH BIS HOLDING

- + Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 10502/UBND-VP của UBND tỉnh, Ngày 19/8/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 3544/SXD-VP về việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài sính BIS Holding;

 Theo đó, để kịp thời ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, tại cơ quan Sở Xây dựng nói riêng, Sở Xây dựng đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở phổ biến đến toàn thể CBCC,VC&NLĐ thuộc đơn vị mình nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng CBCC,VC&NLĐ trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với các hình thức đầu tư vào các ứng dụng kiếm tiến nêu trên, đồng thời, chia sẻ rộng rãi thông tin này để bạn bè, người thân biết, cảnh giác…

(Chi tiết tại Công văn số 10502/UBND-VP ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh; văn bản số 3544/SXD-VP ngày 19/8/2021 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: