TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TỐI ĐA NGUY CƠ XÂM NHẬP VÀ LÂY LAN DỊCH BỆNH COVID -19 TẠI CÁC KHU VỰC NHÀ CHUNG CƯ, KHU Ở TẬP TRUNG, KHU Ở TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

- + Đọc bài viết

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 hiện nay diễn biến phức tạp, qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chung cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhận thấy một số chung cư chưa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại chỗ, chưa thực hiện tốt việc vệ sinh khử khuẩn và nhất là việc kiểm soát, quản lý cư dân ra vào khu chung cư chưa chặt chẽ;

 Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và huyện Côn Đảo theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh Covid -19 tại các khu vực nhà chung cư, khu ở tập trung và khu ở trọ, ngày 05/9/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 3729/SXD-QLN về việc tăng cường phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh Covid -19 tại các khu vực nhà chung cư, khu ở tập trung, khu ở trọ trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở; các chủ đầu tư, chủ sở hữu, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.

(Chi tiết tại văn bản số 3729/SXD-QLN ngày 05/9/2021)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: