TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8106/UBND-V ngày 06/7/2021 về giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh Covid-19, ngày 07/7/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 2902/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT;

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: