Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 20/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 31/12/2019
2 21/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 31/12/2019
3 22/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 31/12/2019
4 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016
5 57/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 57/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 02/02/2015
6 28/BXD-KHCN Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 28/BXD-KHCN ngày 22/01/2015 về việc hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 22/01/2015
7 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 09/01/2015 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 948 09/01/2015
8 21/2014/TT-BXD Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, mã số QCVN 10:2014/BXD 29/12/2014
9 20/2014/TT-BXD Thông tư 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12/:2014/BXD 29/12/2014
10 468/QĐ-BXD Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1258 06/10/2014
11 10/2014/TT-BXD Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẽ 11/07/2014
12 09/2014/TT-BXD Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng 10/07/2014
13 06/2014/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
14 180/QĐ-BXD Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 15/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 15/04/2014
15 131/QĐ-BXD Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng 25/01/2014
16 1354/BXD-KHCN Công văn số 1354/BXD-KHCN ngày 07/07/2009 của Bộ Xây dựng về Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp 07/07/2009
17 17/2009/TT-BXD Thông tư 17/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 30/06/2009
18 15/2009/TT-BXD Thông tư 15/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp 30/06/2009
19 05/2009/TT-BXD Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 15/04/2009
20 03/2009/TT-BXD Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 26/03/2009
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.
của 2