Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 07/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/04/2020
2 32/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/12/2019
3 57/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 57/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 02/02/2015
4 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 09/01/2015 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 948 09/01/2015
5 468/QĐ-BXD Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1258 06/10/2014
6 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 22/08/2014
7 180/QĐ-BXD Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 15/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 15/04/2014
8 19/2014/QĐ-TTg Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 05/03/2014
9 131/QĐ-BXD Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng 25/01/2014
10 27/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2012
11 193/QĐ-TTg Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới 02/02/2010
12 93/2007/QĐ-TTg Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 22/06/2007
Hiển thị 12 kết quả
của 1