Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 37/2014/NĐ-CP Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy đinh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05/05/2014
22 180/QĐ-BXD Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 15/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 15/04/2014
23 19/2014/QĐ-TTg Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 05/03/2014
24 131/QĐ-BXD Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng 25/01/2014
25 204/2013/NĐ-CP Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 05/12/2013
26 203/2013/NĐ-CP Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 28/11/2013
27 39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 16/11/2013
28 27/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2012
29 3250/HD-UBND Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 07/06/2012
30 494/CT-TTG Chỉ thị số 494/CT-TTG ngày 20/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 20/04/2010
31 193/QĐ-TTg Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới 02/02/2010
32 1354/BXD-KHCN Công văn số 1354/BXD-KHCN ngày 07/07/2009 của Bộ Xây dựng về Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp 07/07/2009
33 17/2009/TT-BXD Thông tư 17/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 30/06/2009
34 15/2009/TT-BXD Thông tư 15/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp 30/06/2009
35 05/2009/TT-BXD Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 15/04/2009
36 03/2009/TT-BXD Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 26/03/2009
37 TT03/2009 Thông tư 03/2009/TT-BXD về việc Quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 26/03/2009
38 12/2009/NĐ-CP Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 10/02/2009
39 167/2008/QĐ-TTg Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 12/12/2008
40 2272/BXD-VP Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 10/11/2008
Hiển thị 21 - 40 of 46 kết quả.
của 3