Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/07/2020
2 07/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/04/2020
3 21/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 31/12/2019
4 22/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 31/12/2019
5 32/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/12/2019
6 68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/10/2019
7 40/2019/QH14 Luật kiến trúc 13/06/2019
8 05/CT-TTg Chỉ thị 05/CT-TTg Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 01/03/2019
9 08/CT-TTg Chỉ thị 08/CT-TTg Về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan 13/03/2018
10 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016
11 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
12 57/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 57/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 02/02/2015
13 28/BXD-KHCN Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 28/BXD-KHCN ngày 22/01/2015 về việc hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 22/01/2015
14 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 09/01/2015 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 948 09/01/2015
15 21/2014/TT-BXD Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, mã số QCVN 10:2014/BXD 29/12/2014
16 20/2014/TT-BXD Thông tư 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12/:2014/BXD 29/12/2014
17 66/2014/QH13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 25/11/2014
18 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 2014 25/11/2014
19 468/QĐ-BXD Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1258 06/10/2014
20 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 22/08/2014
Hiển thị 1 - 20 of 55 kết quả.
của 3