Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 22/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/12/2020
2 113/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết điểm đ, khoản 3, điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế xây dựng và miễn giấy phép xây dựng 18/09/2020
3 08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/07/2020
4 85/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc 17/07/2020
5 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/06/2020
6 07/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/04/2020
7 21/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 17/02/2020
8 20/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 31/12/2019
9 21/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 31/12/2019
10 22/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 31/12/2019
11 32/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/12/2019
12 68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/10/2019
13 40/2019/QH14 Luật kiến trúc 13/06/2019
14 05/CT-TTg Chỉ thị 05/CT-TTg Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 01/03/2019
15 08/CT-TTg Chỉ thị 08/CT-TTg Về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan 13/03/2018
16 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016
17 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
18 57/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 57/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 02/02/2015
19 28/BXD-KHCN Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 28/BXD-KHCN ngày 22/01/2015 về việc hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 22/01/2015
20 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 09/01/2015 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 948 09/01/2015
Hiển thị 1 - 20 of 61 kết quả.
của 4