Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý...
       Ngày 29/5/2020 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1884/SXD-KTVLXD về việc áp dụng Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;    ...
       Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến 2050. ...
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Bà Rịa có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh 2, 4, xã Hòa Long (đợt 3) và căn...
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 1627/SXD-QLN về việc đề nghị có ý kiến liên quan việc xin điều chỉnh đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng; Theo đó, để có cơ sở...
         Ngày 17/4/2020, Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 37/TB-TTQH về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch tỉnh BR-VT...
       Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...
Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây...
         Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...
Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
          Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Tỉnh tại công văn số 744/BCĐ-YT ngày 24/3/2020; ngày 26/3/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số...
          Thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015  của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;...
      Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn...
            Ngày 07/02/2020 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 418/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng...
Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp đối với khu đất có...
Hiển thị 16 - 30 of 728 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 49

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 15072227