Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng lô đất xây dựng Trạm y tế Phường 2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng lô đất xây dựng Trạm y tế Phường 2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu; theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch điều chỉnh được duyệt; UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh vào quy hoạch để tổ chức quản lý và tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cho người dân khu vực và lân cận được biết và giám sát thực hiện.

Với phạm vi ranh giới lô đất điều chỉnh với phía Đông và phía Bắc giáp hẻm hiện trạng và đất dân, phía Tây giáp hẻm hiện trạng, phía Nam giáp đất dân; thuộc địa phận Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tính chất, chức năng lô đất điều chỉnh từ quy hoạch đất ở (hiện trạng là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu) thành quy hoạch đất công trình công cộng (để đầu tư xây dựng Trạm y tế Phường 2).

Với các chỉ tiêu xây dựng cơ bản như: diện tích khu đất khoảng 770 m²; mật độ xây dựng tối đa 60%; chiều cao công trình: 03 tầng.

Các chỉ tiêu xây dựng cơ bản khác sẽ được quy định trong quá trình xem xét phương án thiết kế cụ thể trên cơ sở phù hợp Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 957990