Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Kể từ ngày 09/02/2017, Sở Xây dựng bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Thông tư số 17/BXD của Bộ Xây dựng. Một số nội dung cụ thể như sau:
               1. Về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:

                Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định tại Điều 55 Nghị định 59/CP của Chính phủ và Điều 14 Thông tư 17/BXD của Bộ Xây dựng;

- Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 45 Nghị định 59/CP của Chính phủ;

- Việc sát hạch, trình tự, thủ tục sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Điều 8 và Điều 15 Thông tư 17/BXD của Bộ Xây dựng;

- Thời gian tổ chức xét duyệt cấp chứng chỉ theo định kỳ không ít hơn một lần/quý và đột xuất do Chủ tịch Hội đồng quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://soxd.baria-vungtau.gov.vn về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân;

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016;

- Lệ phí cấp chứng chỉ lần đầu là 300.000 đ (ba trăm nghìn đồng)/chứng chỉ. Cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi là 150.000 đ (một trăm năm mươi nghìn đồng)/chứng chỉ, được quy định tại Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

  2. Về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức:

                - Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức được quy định tại Điều 58 Nghị định 59/CP của Chính phủ và Điều 20 Thông tư 17/BXD của Bộ Xây dựng;

- Điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 57 Nghị định 59/CP của Chính phủ;

- Trình tự, thủ tục đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 21 và Điều 22 Thông tư 17/BXD của Bộ Xây dựng;

- Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 10 ngày đối với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Lệ phí cấp chứng chỉ lần đầu là 1.000.000 đ (một triệu đồng)/chứng chỉ. Cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi là 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng)/chứng chỉ.

  3. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

                 - Hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ nộp về địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đối với hồ sơ dạng tệp tin gửi về địa chỉ mail: huuthanh9@gmail.com

 

Ngoài các nội dung chính trên đây, các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thêm tại các văn bản có liên quan nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với ông Trần Hữu Thành – Phòng Giám định Sở Xây dựng; điện thoại số 0643.856682 và 0909 787 379 để được hướng dẫn.

 
File gắn kèm: TB21_tiep nhan ho so cap chung chi hanh nghe.pdf

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 23
Tất cả: 1054120