Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

         Sáng 26/6, Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh BR-VT bằng giải pháp tích hợp, đồng bộ giữa các loại quy hoạch". ...
       Ngày 19/6/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2197/SXD-QLN về việc thông báo dừng triển khai đầu tư dự án Khu dân cư – du lịch Lộc An thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên...
          Ngày 17/6/2020, Sở Xây dựng ban hành các văn bản số 2163/SXD-QLN, 2166/SXD-QLN, 2167/SXD-QLN về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thu thập bổ...
Ngày 15/5/2020, Sở Xây dựng có Tờ trình số 61/TTr-SXD về việc đề nghị UBDN tỉnh ban hành Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình trên...
       Ngày 7/5/2020, Sở Xây dựng có Tờ trình số 57/TTr-SXD về việc đề nghị UBDN tỉnh ban hành Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng...
        Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...
Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý...
       Ngày 29/5/2020 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1884/SXD-KTVLXD về việc áp dụng Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;    ...
       Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến 2050. ...
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Bà Rịa có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh 2, 4, xã Hòa Long (đợt 3) và căn...
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 1627/SXD-QLN về việc đề nghị có ý kiến liên quan việc xin điều chỉnh đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng; Theo đó, để có cơ sở...
         Ngày 17/4/2020, Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 37/TB-TTQH về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch tỉnh BR-VT...
       Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...
Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây...
         Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...
Hiển thị 1 - 15 of 719 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 48

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 11080103