Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
2 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
3 Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
4 Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách Lĩnh vực Xây dựng
5 Lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
6 Gia hạn giấy phép xây dựng ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
7 Điều chỉnh giấy phép xây dựng ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
8 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
9 Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C Lĩnh vực Xây dựng
10 Cấp lại giấy phép xây dựng ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
11 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) Lĩnh vực Xây dựng
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình Lĩnh vực Xây dựng
13 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
14 Cấp giấy phép xây dựng tạm ( đối với các công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng quy định tại Quyết định số 35/QĐ-UBND-VP ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực Xây dựng
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng Lĩnh vực Xây dựng
17 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
18 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực Xây dựng
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
20 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.
của 2