Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp giấy phép đào đường đô thị Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
2 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
3 Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hiển thị 3 kết quả
của 1