Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực nhà ở và Công sở
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xác nhận phân chia sản phẩm là nhà ở đối với trường hợp huy động vốn mà có thoả thuận phân chia nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở và Công sở
2 Thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực nhà ở và Công sở
3 Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất) Lĩnh vực nhà ở và Công sở
4 Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ Lĩnh vực nhà ở và Công sở
5 Thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách Lĩnh vực nhà ở và Công sở
6 Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư Lĩnh vực nhà ở và Công sở
7 Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở) Lĩnh vực nhà ở và Công sở
8 Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký) Lĩnh vực nhà ở và Công sở
9 Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư) Lĩnh vực nhà ở và Công sở
10 Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) Lĩnh vực nhà ở và Công sở
11 Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn Lĩnh vực nhà ở và Công sở
12 Thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực nhà ở và Công sở
13 Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thuê Lĩnh vực nhà ở và Công sở
Hiển thị 13 kết quả
của 1