Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 3 kết quả
của 1