Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Nhà ở
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
2 Thủ tục Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
3 Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
4 Thủ tục Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
5 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Lĩnh vực Nhà ở
6 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Lĩnh vực Nhà ở
7 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
8 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
9 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
10 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. Lĩnh vực Nhà ở
11 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Lĩnh vực Nhà ở
Hiển thị 11 kết quả
của 1