Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Sở/ Ban/ Ngành
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
3 Cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
4 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
5 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
6 Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh vực vật liệu xây dựng
7 Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
8 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
9 Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
10 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
11 Thủ tục Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
12 Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
13 Thủ tục Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở
14 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Lĩnh vực Nhà ở
15 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Lĩnh vực Nhà ở
16 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
17 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
18 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở
19 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. Lĩnh vực Nhà ở
20 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Lĩnh vực Nhà ở
Hiển thị 1 - 20 of 38 kết quả.
của 2