Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Xây dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
2 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
3 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi cơ quan cấp Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
6 Cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
7 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
8 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
9 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
10 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
11 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
12 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
14 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
15 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
16 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
17 Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh vực vật liệu xây dựng
18 Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
19 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
20 Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Hiển thị 1 - 20 of 49 kết quả.
của 3