Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) Lĩnh vực Xây dựng
22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình Lĩnh vực Xây dựng
23 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
24 Cấp giấy phép xây dựng tạm ( đối với các công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng quy định tại Quyết định số 35/QĐ-UBND-VP ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
25 Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực Xây dựng
26 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng Lĩnh vực Xây dựng
27 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
28 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực Xây dựng
29 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
30 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
31 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
32 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình ( đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND-VP ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Lĩnh vực Xây dựng
33 Cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực Xây dựng
34 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) Lĩnh vực Xây dựng
35 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) Lĩnh vực Xây dựng
36 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư Lĩnh vực Xây dựng
37 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Lĩnh vực Xây dựng
38 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại tố cáo
39 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại tố cáo
40 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại tố cáo
Hiển thị 21 - 40 of 65 kết quả.
của 4