Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
2 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
3 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi cơ quan cấp Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
6 Cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch
7 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP others
8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp others
9 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh others
10 Thủ tục Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư others
11 Thủ tục Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư others
12 Thủ tục Cấp lại giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
13 Thủ tục Gia hạn giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
14 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
15 Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
16 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
17 Thủ tục Cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
18 Thủ tục Điều chỉnh chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
19 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
20 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 63 kết quả.
của 4