Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh others
2 Thủ tục Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư others
3 Thủ tục Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư others
4 Thủ tục Cấp lại giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
5 Thủ tục Gia hạn giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
6 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
7 Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
8 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài others
9 Thủ tục Cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
10 Thủ tục Điều chỉnh chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
11 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III others
12 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
13 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
14 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
15 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
16 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
17 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
19 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
20 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3