Thông tin chung Thông tin chung

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn đối với dự án Khu dịch vụ công...
Ngày 29/6/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (Khu D1) trong Khu hội nghị - khu du lịch...
Ngày 22/6/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hội nghị trong khu...
Ngày 19/10/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 7383/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. ...
Ngày 11/9/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, Phường 12, thành...
Ngày 10/10/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông trại Hoa Lâm – Phân khu...
Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ....
Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ....
Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bến Đàm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà...
Ngày 11/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII, Phường...
Ngày 16/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5341/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô A96 và lô A97 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường...
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ Logistic –...
Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn đối với khu đất xây dựng công trình...
Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre, đô thị Côn Đảo, tỉnh Bà...
Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 27
Tất cả: 9803348