Thông tin chung Thông tin chung

Ngày 22/6/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hội nghị trong khu...
Ngày 19/10/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 7383/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. ...
Ngày 11/9/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, Phường 12, thành...
Ngày 10/10/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông trại Hoa Lâm – Phân khu...
Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ....
Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ....
Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bến Đàm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà...
Ngày 11/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII, Phường...
Ngày 16/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5341/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô A96 và lô A97 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường...
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ Logistic –...
Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn đối với khu đất xây dựng công trình...
Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre, đô thị Côn Đảo, tỉnh Bà...
Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng...
Ngày 19/10/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4217/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Suối khoáng Bình...
Ngày 25/9/2018, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3829/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison...

Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 1841242