Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày xuất bản
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 80/QĐ-SXD ngày 18/6/2014 về Quy định sử dụng điện tại cơ quan 18/06/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 30/5/2014 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 01/06/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 66/QĐ-SXD ngày 16/5/2014 về Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 27/05/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 67/QĐ-SXD ngày 16/5/2014 về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 27/05/2014
Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2014
Văn bản số 3250/UBND-HD ngày 07/6/2012 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 22/04/2014
Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh BR-VT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/04/2014
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/03/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công văn số 416/SXD-KTQH về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41/2013/TT-BNN-PTNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VŨng Tàu 25/03/2014
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 21/3/2014 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 25/03/2014
Công văn số 263/SXD-VP ngày 28/02/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký số lượng thi nâng ngạch công chức năm 2014 28/02/2014
Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT 21/02/2014
Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Quyết định công nhận danh sách cá nhân đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản 13/02/2014
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013(Theo tiêu chí của Khối thi đua III - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 20/01/2014
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Khối thi đua số 03 20/01/2014
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 20/01/2014
Ngày 23/8/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về quy chế phối hợp báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/01/2014
Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/01/2014
Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 về việc ban hành quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 02/01/2014
Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 05/08/2010
Thị trấn nhỏ đã thành đô thị hiện đại (Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TX. Bà Rịa (15-8-1994 - 15-8-2009)) 28/08/2009
Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng 12/08/2009
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THẢO TOÀN QUỐC “SỰ CỐ VÀ PHÒNG NGỪA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” 12/08/2009
Triển khai cuộc thi giải thưởng sáng tạo khoa học Công nghệ năm 2009 04/06/2009
Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 16/04/2009
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 15/04/2009
Sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận thay cho sổ hồng, sổ đỏ 14/04/2009
Hiển thị 61 - 90 of 94 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 30
của 4

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 9802788