Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày xuất bản
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 15/9/2014 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và các tháng cuối năm 2014 22/09/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1842/SXD-GĐ ngày 16/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 118/QĐ-SXD ngày 06/9/2014 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Sở Xây dựng 17/09/2014
Quyết định số 346/QĐ-BXD ngày 21/7/2014 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 06/09/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1975/UBND-VP ngày 29/3/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng 24/08/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3078/UBND-VP ngày 15/5/2013 về việc không cấp phép cho các dự án xây dựng mới cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/08/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1520/SXD-GĐ ngày 04/8/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung công tác quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình xây dựng 24/08/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1636/SXD-GĐ ngày 21/8/2014 về việc công bố Quyết định đình chỉ tạm thời hiệu lực quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 24/08/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt Đề án bảo trì các công trình 24/08/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/07/2014
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/06/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 80/QĐ-SXD ngày 18/6/2014 về Quy định sử dụng điện tại cơ quan 18/06/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 30/5/2014 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 01/06/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 66/QĐ-SXD ngày 16/5/2014 về Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 27/05/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 67/QĐ-SXD ngày 16/5/2014 về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 27/05/2014
Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2014
Văn bản số 3250/UBND-HD ngày 07/6/2012 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 22/04/2014
Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh BR-VT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/04/2014
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/03/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công văn số 416/SXD-KTQH về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41/2013/TT-BNN-PTNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VŨng Tàu 25/03/2014
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 21/3/2014 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 25/03/2014
Công văn số 263/SXD-VP ngày 28/02/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký số lượng thi nâng ngạch công chức năm 2014 28/02/2014
Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT 21/02/2014
Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Quyết định công nhận danh sách cá nhân đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản 13/02/2014
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/02/2014
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013(Theo tiêu chí của Khối thi đua III - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 20/01/2014
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Khối thi đua số 03 20/01/2014
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 20/01/2014
Hiển thị 31 - 60 of 75 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 30
của 3

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 748020