Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày xuất bản
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 67/BC-SXD ngày 14/5/2015 về hình hình lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2015
Thông báo dừng triển khai đầu tư dự án Khu nhà ở Sinh Viên tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa 11/05/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 676/SXD-KTQH ngày 25/4/2015 về việc triển khai công tác tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 trên địa bàn theo thẩm quyền của huyện Xuyên Mộc 05/05/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 37/QĐ-SXD ngày 14/4/2015 về việc công bố kết quả điểm thi công chức hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng 15/04/2015
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 công bố định mức dự toán bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/04/2015
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt đã được UBND tỉnh công bố tại văn bản số 814/UBND-VP ngày 05/02/2008 24/03/2015
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng đã được UBND tỉnh công bố tại văn bản số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 24/03/2015
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 1485/UBND.VP ngày 09/3/2015 về việc triển khai thực hiện Luật xây dựng năm 2014 12/03/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 303/SXD-KTQH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/03/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 10/TB-SXD ngày 16/01/2015 về việc tham dự lễ khai mạc và tham dự thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/01/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 2679/SXD-GĐ ngày 31/12/2014 về việc đính chính đơn giá một số công tác trong đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/01/2015
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 176/TB-SXD ngày 30/12/2014 về nội dung ôn tập các môn thi tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/2015
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2020 20/12/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 167/TB-SXD, 168/TB-SXD ngày 19/12/2014 về danh sách thí sinh đủ điều kiệm tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính và kế hoạch tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức hành chính của Sở Xây dựng 19/12/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 2443/SXD-GĐ ngày 04/12/2014 về việc thông báo khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 14/12/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 2433/SXD-GĐ ngày 03/12/2014 05/12/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Hướng dẫn số 54/HD-UBND ngày 29/10/2014 về tiểu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán 20/11/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 về việc phê duyệt danh sách đối tượng và phân bổ kinh phí thực hiện giai đoạn 1 theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 06/11/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 06/11/2014
Thanh Tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2014 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng 21/10/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 2084/SXD-HTKT ngày 20/10/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khảo sát xây dựng 21/10/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 15/9/2014 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và các tháng cuối năm 2014 22/09/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1842/SXD-GĐ ngày 16/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 118/QĐ-SXD ngày 06/9/2014 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Sở Xây dựng 17/09/2014
Quyết định số 346/QĐ-BXD ngày 21/7/2014 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 06/09/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1975/UBND-VP ngày 29/3/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng 24/08/2014
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3078/UBND-VP ngày 15/5/2013 về việc không cấp phép cho các dự án xây dựng mới cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/08/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1520/SXD-GĐ ngày 04/8/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung công tác quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình xây dựng 24/08/2014
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1636/SXD-GĐ ngày 21/8/2014 về việc công bố Quyết định đình chỉ tạm thời hiệu lực quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 24/08/2014
Hiển thị 31 - 60 of 97 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 30
của 4

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 15063935