Thông tin chung Thông tin chung

Triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn trên địa bàn tỉnh.

     Ngày 14/8/2019, Bộ Xây dựng có văn bản số 1914/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8579/UBND-VP ngày 27/8/2019; ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 2901/SXD-QLXD đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chính cụ thể sau đây đối với các công trình sử dụng kết cấu vách tường kích thước lớn:

1. Đối với chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng

a) Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc lựa chọn nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định để thực hiện công tác quản lý dự án, khảo sát, lập, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thi công xây dựng công trình.

b) Tăng cường kiểm soát chất lượng công tác thiết kế; kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

c) Thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác, sử dụng

a) Tổ chức kiểm tra lại tính toán, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng theo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trường hợp phát hiện kết cấu không đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, phải khẩn trương lập, bổ sung các biện pháp gia cường, sửa chữa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

b) Tổ chức lập, phê duyệt quy trình bảo trì và thực hiện việc bảo trì theo quy định.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, giám sát thi công xây dựng tại các công trình xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền.

b) Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

c) Tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.

Đính kèm Công văn số: 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019; 8579/UBND-VP ngày 27/8/2019; 2901/SXD-QLXD ngày 19/9/2019


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 15063969