Quy hoạch & Phát triển Quy hoạch & Phát triển

Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú Mỹ II tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú Mỹ II tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, điều chỉnh phần diện tích 16,54ha thuộc quy hoạch đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy, ký hiệu B4-2 (giới bạn bởi: phía Tây Nam giáp khu đất dự án của công ty TNHH dịch vụ kho vận PTL, phía Tây Bắc giáp đường N5, phía Đông Bắc giáp đường D4, phía Đông Nam giáp đường N6) thành đất xây dựng kho bãi;

Điều chỉnh phần diện tích 6,39 ha thuộc quy hoạch đất kho bãi (giới hạn bởi: phía Tây Nam giáp đường D2, phía Tây Bắc giáp lô đất kho bãi, phía Đông Bắc giáp lô đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy, phía Đông Nam giáp đường N7) trong tổng diện tích 13,39ha đất kho bãi thành đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy.

Điều chỉnh phần diện tích 12,67ha thuộc quy hoạch đất kho bãi (giới hạn bởi: phía Tây Nam giáp đường D5, phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch, phía Đông Bắc giáp đường 2A, phía Đông Nam giáp khu đất dự án của công ty TNHH dịch vụ kho vận PTL) thành đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy.

Điều chỉnh phần diện tích 0,36ha thuộc quy hoạch đất cây xanh, đất công trình hạ tầng kỹ thuật (giới hạ bởi: phía Tây Nam giáp đường D4, phía Tây Bắc giáp đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy B3-3, phía Đông Bắc giáp đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy B2, phía Đông Nam giáp đấy cây xanh CX1, đất công trình hạ tầng kỹ thuật CN) trong tổng diện tích 1,0 ha đất công trình hạ tầng kỹ thuật CN và 2,6ha đất cây xanh CX1 thành đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy.

Điều chỉnh phần diện tích 0,36ha thuộc quy hoạch đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy, ký hiệu B6-1 (giới hạn bởi: phía Tây Nam giáp đường D8, phía Tây Bắc giáp đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy B6-1, phía Đông Bắc giáp đất cây xanh CX3, phía Đông Nam giáp đất cây xanh CX3) trong tổng diện tích 4,84ha đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy B6-1 thành đất cây xanh.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 15063939