Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 07/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng.

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng sau đây:

1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;

2. Định mức dự toán xây dựng công trình;

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình;

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và kế hoạch thực hiện cụ thể của dự án công trình tổ chức xác định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình, giá xây dựng tổng hợp của công trình làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng ban hành công văn số 314/SXD-KTVLXD ngày 07/02/2020 thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình; các nhà thầu tư vấn xây dựng công trình; các nhà thầu thi công xây dựng công trình để nghiên cứu triển khai thực hiện.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 15202089