Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Xem chi tiết Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
Xem chi tiết Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Ngày 17/02/2014, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1167/SXD-KTXD gửi các Sở - Ngành; Ủy ban nhân dân Quận - Huyện; Ban quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị mới; Ban quản lý các Khu công nghiệp -...
Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 221/BXD-HD(XD ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc hướng dẫn đăng tải công bố năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thí nghiệm...
Hiển thị 17 - 20 of 20 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 8
của 3

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 15202145