Thông tin chung Thông tin chung

Ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

        Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và phòng chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng đề nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở phổ biến đến các CBCC,VC và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Về triển khai ứng dụng CNTT trong tuyên truyền và phòng, chống dịch COVID-19:

a. Cài đặt ứng dụng NCOVI để khai báo y tế; ứng dụng Bluezone (sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy – BLE) nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng và chính xác (ứng dụng được đăng tải tại địa chỉ website: www.bluezone.gov.vn );

b. Khuyến khích CBCC,VC tại đơn vị cài đặt ứng dụng NCOVI và ứng dụng Bluezone, gương mẫu cài đặt cho mình và người thân; đồng thời, khuyến nghị mọi người đến liên hệ làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng NCOVIBluezone.

2. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị:

a. Thường xuyên theo dõi và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk) để quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt văn bản thông qua tài khoản được cấp, chữ ký số;

b. Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp;

c. Tích cực sử dụng hệ thống phần mềm họp trực tuyến để tổ chức các cuộc họp tại các vị trí điểm cầu khác nhau; trong đó, các điểm kết nối đều là thiết bị điện tử cá nhân như laptop, điện thoại thông minh,…

Chi tiết tại văn bản 2880/SXD-VP ngày 05/8/2020


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 11580529