Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2016

       Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo 97/TB-SXD ngày 19/5/2017 về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2016 của Sở Xây dựng, đối với các thí sinh sau:

       1. Thí sinh: Trần Quang Hưng, sinh ngày: 12/6/1974, số báo danh: 067/CV; đạt kết quả thi và trúng tuyển vào vị trí việc làm Chuyên viên Quản lý hoạt động xây dựng tại Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng.

        2. Thí sinh: Trần Tuấn Anh, sinh ngày: 16/8/1989, số báo danh: 074/CV; đạt kết quả thi và trúng tuyển vào vị trí việc làm thanh tra tại Phòng Thanh tra, Sở Xây dựng.

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, đề nghị các thí sinh đến Văn phòng Sở Xây dựng, số 01 Phạm Văn đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa; điện thoại: 0643 511680 để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo qui định.

         Hồ sơ dự tuyển phải bổ sung bao gồm (02 bộ):

         - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

         - Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

         - Bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, quyết định lương cuối cùng hiện hưởng (nếu có).


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 15202185