Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI VĂN BẢN SỐ 3373/BXD-GĐ NGÀY 23/8/2021

      Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 11456/UBND-VP ngày 27/8/2021 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng; Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngày 31/8/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 3690/SXD-QLXD về việc phổ biến, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021;

      Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách các công trình do mình quản lý thuộc đối tượng quy định tại Mục 3 văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 03/9/2021 để tổng hợp, làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép các công trình được tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để kịp thời xử lý.

      Chi tiết tại văn bản số 3690/SXD-QLXD ngày 31/8/2021./.

     (Đính kèm văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng và  Phụ lục kèm theo; văn bản số 11456/UBND-VP ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh).


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 18833124