Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tăng cường, chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh

       Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10646/UBND-VP ngày 17/8/2021 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh;

       Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay, ngày 20/8/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 3561/SXD-QLXD về việc tăng cường, chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản nêu trên./.

Chi tiết tại văn bản số 3561/SXD-QLXD ngày 20/8/2021; văn bản số 1450/SXD-QLXD ngày 22/4/2021; văn bản số 2249/SXD-QLXD ngày 04/6/2021


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 18833163