Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH - NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

          Thực hiện chỉ đạo của Cục công tác phía Nam tại văn bản số 402/CPN-VP ngày 26/7/2021 về việc Thống kê tình hình công tác phòng, chống dịch – Ngành xây dựng tại 19 tỉnh, thành phía Nam, ngày 31/7/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 3299/SXD-PTĐT&HTKT gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin số liệu báo cáo (theo Mục II biểu mẫu đính kèm) đúng quy định, gửi về Sở Xây dựng trước 10 giờ sáng thứ 5 hàng tuần để Sở tổng hợp báo cáo, đồng thời qua zalo Ông Khải Quốc Tèo số điện thoại 079.848.5915.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 18833108