Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

      Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số  8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, ngày 21/7/2021, Sở Xây dựng đã có văn bản số 3315/SXD-TTr ngày 02/8/2021 về việc yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, tổ chức tham hoạt động thi công xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định;

       Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng trên địa bàn theo các thông báo số 568/TB-UBND ngày 29/7/2021, số 575/TB-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh. Trường hợp có phát sinh vướng mắc thì liên hệ Sở Xây dựng để kịp thời phối hợp xử lý.

       (Chi tiết tại văn bản số 3315/SXD-TTr ngày 02/8/2021)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 18833121