Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo đó, ngày 27/10/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 4070/SXD-VP về việc triển khai công Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư đến các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.
Văn bản cũng nêu rõ về một số quy định mới về dự thảo và ban hành văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP./.
 
 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 15161083