Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng

Tập đơn giá xây dựng năm 2020

         Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

         Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

         Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

        Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

        Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tập đơn giá xây dựng năm 2020, cụ thể như sau:

        1. Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT

        2. Quyết định 1902/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT

        3. Quyết định 1903/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT

        4. Quyết định 1904/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trên địa bàn tỉnh BR-VT

        5. Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT

        6. Quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 15161163