Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng; điều chỉnh bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

          Ngày 04/8/2020, Sở Xây dựng ban hành quyết định số 154/QĐ-SXD về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng; quyết định số 155/QĐ-SXD về việc công bố điều chỉnh bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

         Theo đó, các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020.

         (Chi tiết tại Quyết định số 154/QĐ-SXD ngày 04/8/2020; Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 04/8/2020)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 15202211