Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 124 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất cơ sở nhà, đất tại số 124 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất số 124 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;

Ngày 10/01/2020 Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành thông báo số 03/TB-QL.PTNƠ về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, bao gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

1.1. Tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất tại số 124 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm có:

- Diện tích đất: 835,0m2 (Đã trừ 133m2 đất thuộc quy hoạch giao thông do dự kiến mở đường Võ Thị Sáu);

- Tài sản và vật kiến trúc: Nhà cao 2 tầng, có kết cấu khung BTCT, móng BTCT, nền gạch Ceramic, tường sơn nước, trần BTCT, mái ngói. Diện tích sàn xây dựng: 871,1m2;

1.2. Giá khởi điểm (làm tròn): 66.788.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Giá trị Quyền sử dụng đất: 64.796.000.000 đồng;

- Giá trị tài sản và vật kiến trúc: 1.991.875.260 đồng;

1.3. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh tại Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh BR-VT;

         Mỗi nhà thầu được nhận 01 bộ hồ sơ chào giá (miễn phí); Đại diện Nhà thầu đến nhận hồ sơ chào giá cần mang theo giấy giới thiệu của Công ty.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

2.1. Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;

2.2. Cơ sở vật chất: có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá;

2.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản nhà nước; Đã tổ chức đấu giá tài sản thành công trương tự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời hạn 03 năm gần đây.

2.4. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

2.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá canh tranh. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu (trong giờ hành chính).

4.2. Yêu cầu về hồ sơ:

- Đơn chào giá;

- Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp (Giấy đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc thẻ đấu giá viên);

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;.., giấy tờ có liên quan (nếu có);

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có);

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: số 203 đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu;

Mọi chi tiết xin liên hệ: số điện thoại: 0254.3854337 (gặp chị Sen)./.

Đính kèm Thông báo số 03/TB-QL.PTNƠ ngày 10/01/2020


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 20
Tất cả: 10412718