Thông tin cần biết Thông tin cần biết

V/V ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC DỰ ÁN CHUNG CƯ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP HUYỆN CÔN ĐẢO

           Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 26/12/2019 đề nghị phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội) huyện Côn Đảo.

           Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo;

            Căn cứ Quyết định số 6628/UBND-VP ngày 17/8/2016 về việc ủy quyền cho UBND huyện Côn Đảo thực hiện chức năng là cơ quan quản lý nhà ở tại dự án Chung cư Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo;

           Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp.

          Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 17/SXD-QLN ngày 02/01/2020 về việc đề nghị cho ý kiến và đăng tải thông tin về đối tượng đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp huyện Côn Đảo.

Sở Xây dựng xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Đính kèm Công văn số 17/SXD-QLN ngày 02/01/2020 (có kèm danh sách)

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 11185303