Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Ðô thị.
Ngày 18 tháng 4 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 12/QĐ-BXD Ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
 
Để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo Quyết định 12/2005/QĐ-BXD, Bộ đã ký quyết định số 1335/QĐ-BXD ngày 24 tháng 06 năm 2005 công nhận Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng (nay là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị) là một trong các cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình về lĩnh vực công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật và Quyết định 798/QĐ-BXD ngày 25 tháng 5 năm 2007 công nhận về lĩnh vực công trình giao thông, công trình thuỷ lợi – thuỷ điện. 
 
Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình trên cả 3 lĩnh vực sau:
 
     - Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
     - Xây dựng công trình Giao thông
     - Xây dựng công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện
 
Sau khoá học các học viên đạt yêu cầu Học viện sẽ cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo từng lĩnh vực tham gia học tập. Đây là điều kiện để học viên được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (theo quy định tại mục d khoản 1 điều 6 chương II của quyết định 12/2005/QĐ-BXD về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình).
 
I. Nội dung khoá học: gồm 2 phần
 
Phần I:Văn bản thể chế và các vấn đề chung về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
Phần II: Nội dung công tác giám sát
     a/ Lĩnh vực Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 
     b/ Lĩnh vực Xây dựng công trình Giao thông
     c/ Lĩnh vực Xây dựng công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện
 
II. Đối tượng: Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư, Cấp thoát nước, điện, máy xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, kinh tế xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện …ở các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, Ban quản lý dự án, cơ quan quản lý Nhà nước có nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và các cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình.
 
III. Hình thức, thời gian và địa điểm:
 
     - Hình thức học: học ngoài giờ hành chính – thời gian từ 18h00 đến 21h hàng ngày.
     - Thời gian:   
          + Học trong 4 tuần (đối với 1 chuyên ngành)
          + Học trong 6 tuần (đối với 3 chuyên ngành)
    - Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 12 năm 2008.
   - Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị – Km 10 đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
 
IV. Kinh phí khoá học:
      - Học một chuyên ngành: 1.400.000đ/học viên (Một triệu bốn trăm ngàn đồng).
      - Học hai chuyên ngành: 1.650.000đ/học viên (Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
      - Học ba chuyên ngành:  1.800.000đ/học viên (Một triệu tám trăm ngàn đồng).
 
Bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu học tập, chứng nhận khoá học, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.
Các cá nhân và đơn vị gửi danh sách đăng ký hoặc đăng ký trực tiếp tại địa chỉ: Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị – Km 10 đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội. ĐT: 04.38545417 – 04.38546684; Fax: 04.35523039 hoặc 04.38546319; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn./ Email: bdcbnxd@vnn.vn./

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 11010418