Quy hoạch & Phát triển Quy hoạch & Phát triển

Lấy ý kiến nhân dân về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

"Nội dung lấy ý kiến nhân dân về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035"

Quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Vũng Tàu được Thủ tướng chính phủ phê duyệt lần đầu vào năm 1993, lần 2 vào năm 2005. Quy hoạch chung là khung cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý quy hoạch, phát triển đô thị. Đến nay, có một số nội dung quy hoạch không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch này là cần thiết và cấp bách.

Phối cảnh tổng thể Quy hoạch chung

1. Mục tiêu của quy hoạch:

Xây dựng Vũng Tàu thành một đô thị dịch vụ du lịch, tài chính, thương mại mang tầm vóc quốc gia, khu vực và quốc tế;

Phát triển mạnh về kinh tế biển và phấn đấu trở thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng.

2. Phạm vi, ranh giới; Quy mô diện tích, dân số:

 Quy hoạch chung được lập trên toàn bộ phạm vi, ranh giới diện tích tự nhiên thành phố Vũng Tàu (gồm bán đảo Vũng Tàu, đảo Long Sơn và đảo Gò Găng);

Quy mô diện tích khoảng 15.000 ha

Quy mô dân số ước tính khoảng 650.000 người (khả năng đáp ứng 700.000 – 800.000 người).

Yêu cầu đưa ra đối với Đồ án Quy hoạch chung là phải đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu về quốc phòng, mỹ quan, hạ tầng kỹ thuật và bảo tồn hệ sinh thái theo quy định; Tính mỹ quan đô thị phải được chú trọng; hạ tầng giao thông kết nối phải được tính toán phù hợp, tương thích với quy mô dân số; khi sức tải giao thông kết nối giữa thành phố Vũng Tàu và các địa phương khác quá lớn có thể nghiên cứu đến giải pháp kết nối giao thông ngầm; Quy hoạch phải bảo tồn và phát huy thế mạnh về không gian rừng ngập mặn, các tuyến sông, khu vực ven sông và môi trường sinh thái; xác định rõ các khu vực có thể lấn biển để xây dựng công trình, dự án phát triển kinh tế...

Do đây là đồ án quy hoạch chung, mang tính định hướng, vì vậy nội dung tham gia ý kiến của người dân chỉ tập trung vào những vấn đề lớn như: Mục tiêu, diện tích, dân số, tính chất chức năng khu vực quy hoạch, các phân khu chức năng khu vực quy hoạch; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã khung đô thị; các vấn đề về môi trường sinh thái, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, chế biến hải sản, lấn biển; tầng cao công trình,... 

Để thuận tiện trong việc nghiên cứu các nội dung đồ án, người dân tham khảo thêm các tài liệu đính kèm sau:

Bản tóm tắt nội dung Quy hoạch chung (slide).

Phiếu lấy ý kiến.

Thông báo của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thông báo của Tỉnh ủy Bà rịa- Vũng Tàu

Bản đồ quy hoạch đã duyệt năm 2005.

Tất cả người dân được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý vào Phiếu lấy ý kiến và gửi về UBND Phường nơi công dân sinh sống, trong thời gian 30 ngày kề từ ngày 24/8/2018 đến hết ngày 24/9/2018

Nguồn: http://quanlydothi.vungtau.baria-vungtau.gov.vn/article/detail/126-ni-dung-ly-y-kin-nhan-dan-v-d-an-diu-chnh

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 61
Tất cả: 9339145