Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn Hà nội
Nội dung 1: "Tổng quan về bê tông cường độ cao" Nội dung 2: "Nghiên cứu và phân tích vật liệu xây dựng ở phía Bắc để chế tạo bê tông cường độ cao cho Hà Nội" Nội dung 3: "Nghiên cứu cấp phối bê tông cường độ cao" Nội dung 4: "Xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất bê tông cường độ cao" Nội dung 5 "Thử nghiệm sản phẩm" Nội dung 7: "Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nâng cao cường độ ở tuổi sớm ngày của bê tông cường độ cao" Nội dung 8: "Chỉ dẫn thiết kế thành phần cấp phối bê tông cường độ cao" Nội dung 9: "Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nguyên tắc nghiệm thu bê tông cường độ cao"
NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tên Đề tài Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn Hà nội
Mã số 01C-04/03-2005-1
Loại Đề tài Nghiên cứu
Cấp Đề tài Cấp Thành phố
Nội dung trích yếu

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài đã triển khai công tác nghiên cứu được thể hiện qua 9 nội dung cơ bản:

Nội dung 1: "Tổng quan về bê tông cường độ cao"

Nội dung 2: "Nghiên cứu và phân tích vật liệu xây dựng ở phía Bắc để chế tạo bê tông cường độ cao cho Hà Nội"

Nội dung 3: "Nghiên cứu cấp phối bê tông cường độ cao"

Nội dung 4: "Xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất bê tông cường độ cao"

Nội dung 5 "Thử nghiệm sản phẩm"

Nội dung 7: "Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nâng cao cường độ ở tuổi sớm ngày của bê tông cường độ cao"

Nội dung 8: "Chỉ dẫn thiết kế thành phần cấp phối bê tông cường độ cao"

Nội dung 9: "Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nguyên tắc nghiệm thu bê tông cường độ cao"

Kết quả Đề tài Hoàn thành
Người thực hiện Viện KTXD
Thời gian thực hiện Từ : 01/01/2005 đến : 01/01/2006
Viện KTXD

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 15062748