Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần 1 năm 2017

    Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần 1 năm 2017, như sau:

    1. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm;

- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút;

- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề;

- Trường hợp cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. Trong đó, kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên;

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn.

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn.

   2. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề:

- Địa điểm sát hạch: Trung tâm Công nghệ thông tin – Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian sát hạch: Ngày 31/5/2017.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

- Lệ phí cấp chứng chỉ: (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC).

+ Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ (Sở Xây dựng thu sau khi đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ);

+ Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

  3. Đối tượng tham dự sát hạch: Theo danh sách đính kèm.

        (Thông báo 94/TB-SXD ngày 18/5/2017 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 1053237