Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng

Tiêu đề Ngày xuất bản
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12/12/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/11/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07/10/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06/09/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/06/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24/06/2016
Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 22/06/2016
Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì cạy xanh đô thị đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 22/06/2016
Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 22/06/2016
Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 19/4/2009 22/06/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01, 02 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/05/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/05/2016
Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Phước Hoà Fico 20/02/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11 năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/11/2015
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/08/2015
Hiển thị 41 - 60 of 158 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 8

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 9803286