Thông tin cần biết Thông tin cần biết

V/v Đính chính các sai sót trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT

          Ngày 24/8/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 3132/SXD-KTVLXD về việc đính chính các sai sót trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT;

         Sở Xây dựng đính chính những sai sót nêu trên theo phụ lục kèm theo để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT./.

(Chi tiết tại văn bản số 3132/SXD-KTVLXD ngày 24/8/2020 và Phụ lục kèm theo)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 15202085